HOME

Een mens groeit
door gestaag
en in stilte
aan
de diepe lagen
in zichzelf
te werken

Dr. Ira Progroff

B –  Bloei

LLeven

A – Aarde

DDankbaar

MMoment

OOntvangen

TTransparant

IIntentie

EEenheid

F Fantasie