Privacy policy

  1. Introductie

Dit privacy beleid is bedoeld om u in te lichten omtrent de gegevens die we verzamelen, waarom we ze verzamelen, of ze worden gedeeld met derden, hoelang ze worden bewaard, over welke rechten u beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

  1. Wie zijn we?

Mvr. Petra Matthys (Het Bladmotief) is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, met maatschappelijke zetel gevestigd te Burggravenstraat 74, 9900 Eeklo, met KBO nummer: BE 0835 473 767.

U kan ons contacteren via volgende algemene coördinaten:
Tel: +32 498 48 58 33
Email: info@hetbladmotief.be

  1. Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?

Volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

Voornaam, naam, email, telefoonnummer, adresgegevens…
Deze gegevens vragen wij enkel wanneer u via ons contactformulier contact opneemt met ons of wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief.
Indien u ons hiervoor uw expliciete toestemming geeft d.m.v. inschrijven op de nieuwsbrief zal uw email-adres ook gebruikt worden om u via email op de hoogte te houden van onze activiteiten en acties. U kan zich echter op eender welk moment opnieuw uitschrijven.

Bij inschrijving voor een van onze lessen, kunnen ook andere gegevens bijgehouden worden zoals adresgegevens , telefoonnummer , bankrekeningnummer.

  1. Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen.

De enige wijzen waarop uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden, zijn:

– Er is sprake van een wettelijke verplichting voor ons tot doorgifte van de persoonsgegevens zoals bv. in het kader van (het voorkomen van) fraude en misbruiken;

– Wij doen beroep op derden om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, in welk geval wij ervoor zorgen dat deze derden dit privacy beleid ook naleven, zie 5. Door wie/in welke systemen worden uw gegevens verwerkt?

  1. Door wie/in welke systemen worden uw gegevens verwerkt?

Wij doen beroep op onderstaande derden om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren. Met elk van deze derden zorgen we er voor dat ze dit privacy beleid ook naleven.

CoBranding
Uw gegevens worden door het webdesign bureau ‘CoBranding’ verwerkt met als doel de website te optimaliseren voor een betere gebruikerservaring. 

  1. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens (zoals contactgegevens), worden bij ons 2 jaar bewaard.

Eventueel bewaren wij persoonsgegevens langer indien dat noodzakelijk is, zoals in het geval waarbij u zich inschreef op de nieuwsbrief en wij uw e-mailadres langer dienen bij te houden
U heeft steeds het recht uw gegevens sneller te laten verwijderen (zie 8. Welke rechten heeft u?).

  1. Van welke cookies maken wij gebruik?

De cookies die gebruikt worden zijn enkel functionele cookies en analytische cookies voor het optimaliseren van het gebruik van de toepassing. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde tracking cookies om u te identificeren en content van deze of andere pagina aan uw profiel aan te passen.
Bepaalde cookies vervallen bij het afsluiten van uw sessie. Andere cookies blijven actief, doch maximaal 2 jaar.

Google analytics
Google Analytics verzamelt geanonimiseerde gegevens met als doel de werking van de website te kunnen verbeteren.

  1. Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten, die u kan uitoefenen door contact met ons op te nemen via de hogerstaande contactgegevens.

– Inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste/onvolledige persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook – in bepaalde gevallen – het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens of het zich verzetten ertegen.

– De overdracht van uw persoonsgegevens ofwel via het u verstrekken ervan in een leesbare vorm, dan wel de rechtstreekse overzending ervan door ons aan de door u aangeduide derde dienstverlener.

– Het u verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

– Het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens.

– Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid, indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw vraag of klacht door ons, via volgende gegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
commission@privacycommission.be

 

  1. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

Voor al uw vragen of klachten omtrent het verwerken van persoonsgegevens, gelieve deze steeds enkel en alleen per email te communiceren naar het email-adres info@hetbladmotief.be
Uw vraag zal steeds binnen de wettelijke termijn van 30 kalenderdagen behandeld worden.