VISIE

Bloemen zijn sinds mensenheugenis als het ware natuurlijk vervlochten met alles wat leeft en zelfs… de dood.
Bloemen zijn groei, schoonheid, liefde en stralen iets uit dat mensen raakt.
Je zou ze als genezende wezens kunnen beschouwen.
Gecombineerd met de juiste woorden kan het geven van één enkele bloem iemand tot in zijn “diepste zijn” beroeren.
Laat de aanwezigheid van bloemen uw emoties positief beïnvloeden en luister in stilte naar wat ze u te zeggen hebben.